How To Write Java App In Command Line

Today i will gonna show you ‘how to write java app in command line’.

We can learn Java much easily by using command line to compile and test your examples.Once we know the Java syntax very well, we can switch to an…

Selamlar bu yazımda Java’daki Exception Handling’i derin bir şekilde anlatacağım umarım faydalı olabilirim :]

Öncelikle exception , run time’da bir kodda ortaya çıkan anormal bir durumdur.Başka bir değişle run time hatasıdır da diyebiliriz.

Exception handling’i desteklemeyen programlama dillerinde,hatalar manuel olarak kontrol edilmeli ve işlenmelidir.Tipik olarak hata kodları kullanılarak vb. yaklaşımlarla…

Selamlar bu yazımda Java dünyasına yeni adım atanlar ve java dünyasını merak edenler için Java’nın tarihi,avantajları ,kullanım alanları ve Java’da bir kod yazdık arkada neler dönüyor gibi çeşitli sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalışacağım umarım faydalı olabilirim. :]

İlk olarak Java’nın oluşturulma sürecinden başlıyalım.Sun Microsystems’in bazı elektronik ev araçlarının birbirleriyle…

Selamlar , bu yazıda yazılımdaki test işlemlerinin önemini,neden yapmamız gerektiğini,test işlemlerindeki genel kavramları ,Spring Boot üzerinde JUnit ve Mockito’nun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğim.

Yazılımda Testin Önemi

Öncelikle bir uygulama geliştirdiğimizde uygulama büyüdükçe karmaşıklığı doğrusal olarak artıcaktır.Bu karmaşıklığın minimize edilmesi için çeşitli yöntemler uygulansada eklenen her işlevsellik karmaşıklığı biraz…

Selamlar, bu yazıda Spring Boot üzerinde Rest implementasyonlarına değinicem.

Öncelikle Rest nedirden başlıyalım klasik tanımı client-server arasındaki haberleşmeyi HTTP protokolü üzerinden sağlayan bir mimaridir.Bunu açayım.Günümüz dünyasında internetin popülerliği her geçen gün artmaktadır.İnternetin kullanımı ve yaygınlığı dikkate alındığında akıllara şöyle bir düşünce geliyor.Benim verilerim var bunu HTTP üzerinden neden transfer edemiyeyim?

Selamlar, bu yazıda Spring Data JPA nedir ? Örnek implementasyonlar , örnek sorgular,örnek türetilmiş sorgular ve bunların mantığı nedir , arka planda nasıl bir işlem dönüyor bunlardan bahsedeceğim.Umarım faydalı olur :]

Öncelikle Spring,Jpa ve Hibernate ile çalışabiliyor ancak bunların üzerine kendi eklemelerde bulunuyor.Bilindiği üzere Spring , kurumsal uygulamalarda sürekli karşılaşılan…

Selamlar, bu yazıda SOLID prensiplerinin tarihinden , bu prensiplerin ne olduğundan ve bu prensiplerinin bize sağlayacağı yararlardan bahsedeceğim.Umarım faydalı olur :]

SOLID prensipleri, bir yazılım geliştiricinin esnek,kolay okunabilen,sürdürülebilir ve gelişmeye açık object oriented programlama yaparken uyması gereken kuralların bir araya getirildiği bir prensiptir.

“ Any fool can write code that…

hikmetcakir

Software Developer, the secret of perfection is simplicity

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store